TALUTRIPS
เรือนำเที่ยวเกาะทะลุ
SWIM & SNORKEL
KOH TALU TRIPS
VIEW THE MARINE LIFE AT
KOH TALU
TALUTRIPS
เรือนำเที่ยวเกาะทะลุ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง>
โพสต์ : 17/03/58
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
มีพื้นที่ ครอบคลุมท้องที่อำเภอบางสะพาน อำเภอ ทับสะแก และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ในส่วนที่แคบที่สุดของประเทศ ซึ่ง ได้รวมจุดเด่นรอบๆ วนอุทยานน้ำตกห้วย ยางผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ น้ำตกที่สวย งามหลายแห่ง ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิด เป็นอุทยานแห่งชาติที่พร้อมด้วยป่าเขา น้ำตก ชายหาด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก